A Kertészettudományi Doktori Iskolában fokozatot szerzettek adatai 2006-2016
Doktorandusz neve Tudományág Kutatási téma megnevezése Fok. Odaítélése
Jung András növénytermesztési és kertészeti A városklima modellezése a humánkomfort javítása érdekében/Spektrális információk alkalmazása a városklíma-kutatásban (03.10.10.) 2006.02.21
Dér Zsófia növénytermesztési és kertészeti Kertészeti növények kabóca együttesei és szerepük a fitoplazmák terjesztésében 2006.06.13
Oláh Róbert növénytermesztési és kertészeti A szőlő (vitis sp) genetikai transzformációja 2006.06.13
Barócsi Zoltán növénytermesztési és kertészeti A rűgyterhelés hatása az egri Bikavért alkotó szőlőfajták teljesítményére 2006.06.13
Honfi Péter növénytermesztési és kertészeti Télálló Dhrysanthemum fajok és fajták kultúrába vonása és értékelése, új technológiák kidolgozása 2006.06.13
Nagy Géza növénytermesztési és kertészeti Az antogonista baktériumok hatása a talajlakó károkozó gombákra 2006.06.13
Novák Ildikó növénytermesztési és kertészeti A lestyán (Levisticum officinale Koch.) produkciójának és a drogminőség javításának lehetőségei 2006.11.28
Hámori Zoltán növénytermesztési és kertészeti Komplex tulipán-fajtaértékelési módszer kidolgozása és alapelveinek hagymásokra való kiterjesztése 2006.11.28
Győffyné Jahnke Gizella biológia A szőlőnemesítés hatékonyságának növelése a faj genetikai hátterének vizsgálatával 2007.02.13
Salamon Pál biológia Növények és vírusok kapcsolatai a paprika (Capsicum)– Tobamovírus patoszisztémákban 2007.02.13
Lukácsy György növénytermesztési és kertészeti A terhelés hatása a szőlő teljesítményére és kondiciójára 2007.02.13
Besenyei Eszter növénytermesztési és kertészeti A növényi általános reisztencia szerepe a szaprotróf baktériumok és opportunista patogének szaporodásának megakadályozásában 2007.02.13
Bujdosó Géza növénytermesztési és kertészeti Cseresznye- és meggytermesztés intenzitásának növelése gyenge növekedésű alanyokkal 2007.06.12
Halász Júlia biológia Az öninkompatibilitásért felelős S-allél rendszer molekuláris szintű vizsgálata kajszinál 2007.06.12
Hamar Balázs növénytermesztési és kertészeti Magnolia L. fajták dugványozásának egyes biológiai és technológiai  összefüggései 2007.06.12
Hudák Krisztina növénytermesztési és kertészeti Kertészeti növényeken károsító tripszpopulációk környezetkímélő szabályozása 2007.06.12
Kappel Noémi növénytermesztési és kertészeti Palánta földkeverékek meghatározó paraméterei 2007.06.12
Dr. Mészáros Anamária biológia Az in vitro szaporítás hatékonyságának fokozását célzó eljárások alkalmazása kertészeti növényeken 2007.06.12
Rácz Istvánné növénytermesztési és kertészeti Öntözővizek minősége a hazai vízkultúrás zöldségtermesztésben 2007.06.12
Tompos Dániel növénytermesztési és kertészeti A tápoldatos (kőzetgyapotos) paprikahajtás egyes technológiai elemeinek vizsgálata és ökonómiai összefüggései 2007.06.12
Bleicher Krisztina növénytermesztési és kertészeti Agrárterületek kabócafaunájának vizsgálata, különös tekintettel a virus- és mikoplazma terjesztő fajokra 2007.10.02
Divéky-Ertsey Anna növénytermesztési és kertészeti Az ökovetőmag életerejének alakulása különböző kezelések függvényében 2007.10.02
Bodor Zsófia növénytermesztési és kertészeti Az életforma és a hatóanyag-produkció összefüggése néhány termesztett gyógynövényfaj esetében 2007.12.11
Kohut Ildikó növénytermesztési és kertészeti Hagymás növények tetőkerti alkalmazása 2007.12.11
 Kozak Anita növénytermesztési és kertészeti A mezei zsurló termesztése 2007.12.11
Németh Krisztina növénytermesztési és kertészeti Környezetkímélő technológia a Fertő-Hansági Nemzeti Park szőlőültetvbényeiben 2007.12.11
Tar Teodóra növénytermesztési és kertészeti Dísznövényként is jelentős őshonos lágyszárú növényfajok termesztéstechnológiájának kidolgozása 2007.12.11
Rédei Dávid biológia Magyarország kertészeti kultúráinak ragadozó poloskaegyüttesei 2008.02.12
Jakusné Sári Szilvia növénytermesztési és kertészeti Tőzeghelyettesítő anyagok a paprikahajtatásban 2008.02.12
Hajdú Csaba növénytermesztési és kertészeti A termesztett Pleurotus ostreatus hibridek tulajdonságainak javítása és új hibridek előállítása vadon termő törzsek alkalmazásával 2008.06.10
Mohácsiné Szabó Krisztina növénytermesztési és kertészeti Kaktuszok télállósága Magyarországon 2008.06.10
Nagy Zsuzsanna növénytermesztési és kertészeti A biológiai elemek állapotát befolyásoló főbb hidromorfológiai tényezők meghatározása magyarországi kisvízfolyásokra 2008.06.10
Dr. Szabó Tibor növénytermesztési és kertészeti Az északkelet-magyarországi meggy tájfajta szelekció eredményei és gazdasági jelentősége 2008.06.10
Vétek Gábor növénytermesztési és kertészeti Vesszőpusztulást okozó málnakártevők környezetkímélő populáció-szabályozása 2008.10.07
Istella Sándor növénytermesztési és kertészeti Korszerű eljárások a zöldségfélék tárolhatóságának előrejelzésére 2008.12.09
Fekete Szabolcs növénytermesztési és kertészeti Új nemesítésű balkonnövények klímatűrése és peroxidáz aktivitása 2008.12.09
Szarka Eszter biológia A növények általános védekezési rendszerének biokémiai és genetikai vizsgálata 2008.12.09
Maszlavér Petra növénytermesztési és kertészeti A pecsétviasz gomba, Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) Karst. hazai termeszthetőségének lehetőségei 2008.12.09
Csonka Éva növénytermesztési és kertészeti Hazai káposztabolha fajok (Phyllothreta spp.) tápnövénnyel összefüggő és feromonok segítségével történő kémiai kommunikációja 2009.06.09
Gál Izóra növénytermesztési és kertészeti A gyomszabályozás lehetőségei és korlátai gyomirtószermentes sárgarépa termesztési rendszerben 2009.06.09
Takács Ferenc növénytermesztési és kertészeti Almaalanyok értékelése két művelési rendszerben a nyírségi termesztő körzetben 2009.06.09
Varga Zsuzsanna növénytermesztési és kertészeti Régi tokaj-hegyaljai szőlőfajták termesztési értékének és rokonsági viszonyainak vizsgálata 2009.06.09
Németh-Csigai Krisztina növénytermesztési és kertészeti A tenyészterület optimalizálás tényezői intenzív almaültetvényben 2009.10.06
Koósné Szathmáry Erzsébet növénytermesztési és kertészeti Különböző természetes és mesterséges rekombináns szilva himlő vírus (Plum pox virus, PPV) izolátumok jellemzése 2009.10.06
Konta Boáz Krisztiánné Harrach Borbála Dorottya növénytermesztési és kertészeti Abiotikus és biotikus stresszorok hatása árpa és dohány növényekre 2009.10.06
Orosz Ferenc növénytermesztési és kertészeti Termesztéstechnológiai elemek hatása a csemegekukorica koraiságára  2009.10.06
Egri Károly növénytermesztési és kertészeti Sárospatak környéki nagygombák fungisztikai, ökológiai és természetvédelmi jellemzése 2009.10.06
Sárosi Szilvia növénytermesztési és kertészeti A közönséges gyíkfű (Prunella vulgaris L.) és a kerti kakukkfű (Thymus vulgaris L.) antioxidáns hatású vegyületeinek felhalmozódását befolyásoló tényezők 2009.12.08
Horváthné Petróczy Marietta növénytermesztési és kertészeti A Monilinia fructicola és a Monilia polystroma megjelenése Magyarországon és a védekezés újabb lehetősége 2009.12.08
Lukács Viktória növénytermesztési és kertészeti A nád (Phragmites australis) genetikai diverzitásának vizsgálata RAPD- PCR technikával 2009.12.08
Szegő Anita biológia A kriptikus és endornavírusok elterjedtsége, perzisztenciája és molekuláris jellemzése 2010.03.09
Szamosi Csaba növénytermesztési és kertészeti Tradicionális sárga- és görögdinnyék különleges értékei 2010.03.09
Ruthner Szabolcs növénytermesztési és kertészeti Kajszifajták genetikai analízise DNS-alapú markerekkel 2010.03.09
Kutta Gabriella növénytermesztési és kertészeti  A /Lamiaceae/ családra jellemző terpének, illetve fenolos komponensek kivonása szuperkritikus fluid extrakcióval 2010.06.08
Kissné Bába Erzsébet növénytermesztési és kertészeti Genetikai transzformációt lehetővé tevő szövettenyésztési rendszerek kialakítása kabakos növényeknél 2010.06.08
Bacsó Renáta biológia A szárazságtűrés élettani hátterének vizsgálata Arabidopsis modellnövényen és transzgenikus  szárazságtűrő növények előállítása 2010.06.08
Bodor Péter növénytermesztési és kertészeti Betegség-ellenálló almafajták és fajtajelöltek virágzásfenológiai és termékenyülés-biológiai sajátosságai 2010.06.08
Szafián Zsolt növénytermesztési és kertészeti Hosta fajták mikroszaporításának biológiai és technológiai összefüggései 2010.06.08
Szabó Árpád növénytermesztési és kertészeti Ragadozó atkák szerepe kertészeti állókultúrákban Magyarországon 2010.06.08
Tóbiás Andrea növénytermesztési és kertészeti Vetőmagkezelésre alkalmas anyagok és eljárások vizsgálata az ökológiai gazdálkodásban 2010.06.08
Deák Tamás növénytermesztési és kertészeti Molekuláris markerek alkalmazása a szőlő magvatlanságának követésére és Rosa L. taxonok rokonsági viszonyainak vizsgálatára 2010.10.05
Pusztai Péter növénytermesztési és kertészeti Talajtakarási módszerek összehasonlító értékelése paradicsom termesztésben 2010.10.05
László Helga Elvira növénytermesztési és kertészeti Kertészeti kisgépek rezgésterhelése és annak mérséklése 2010.10.05
Bodor Péter növénytermesztési és kertészeti A Vitis sylvestris C.C. Gmel. (Ligeti szőlő) és további Vitis taxonok kapcsolatának vizsgálata morfológiai bélyegekkel és molekuláris markerekkel 2010.12.07
Csoma Zoltán növénytermesztési és kertészeti A talajok pufferképességét befolyásoló tényezők és jelentőségük a kertészeti termesztésben 2010.12.07
Somogyiné Nagy Adrienn növénytermesztési és kertészeti Laskagomba fajtaspecifikus termesztéstechnológiájának fejlesztése 2010.12.07
Pós Veronika biológia Levélrozsda illetve kadmium által indukált változások búza és árpa apoplaszt fehérjemintázatában 2011.03.08
Czúcz Bálint Ottó növénytermesztési és kertészeti Az éghajlatváltozás hazai természetközeli élőhelyekre gyakorolt hatásainak modellezése 2011.03.08
Honty Krisztina növénytermesztési és kertészeti Körtefajták tűzelhalással szembeni ellenállósága és a betegség folyamatának jellemzése néhány biokémiai paraméter vizsgálatával 2011.03.08
Sándorné Ferenci Krisztina növénytermesztési és kertészeti Csiperkegomba fajok hozamnövelése szalma táptalajon 2011.03.08
Sándor Gergő növénytermesztési és kertészeti A gyökeresedési zóna auxin tartalmának alakulása szilvaalany fásdugványoknál 2011.07.07
Pap Zoltán növénytermesztési és kertészeti Környezetkímélő palántanevelő közegek fejlesztése 2011.07.07
Gyeviki Márta növénytermesztési és kertészeti Cseresznye oltványok produktivitásának egyes tényezői 2011.10.04
Sáfrány Judit növénytermesztési és kertészeti Az UV-B jelátvitel molekuláris genetikai vizsgálata Arabidopsis thalianaban: az ANAC13 transzkripciós faktor szerepének jellemzése 2011.10.04
Kiss László növénytermesztési és kertészeti Pannon ökorégióból származó földimogyoró satnyulás vírus (Peanut stunt virus, PSV) izolátumok jellemzése 2011.10.04
Szani Zsolt növénytermesztési és kertészeti Történelmi alma- és körtefajták a Kárpát-medencében a népi fajtaismeret és-használat tükrében 2011.10.04
Hangyáné Benkovics Anna növénytermesztési és kertészeti Korai stop kodon által okozott RNS degradációs rendszer vizsgálata Vitis vinifera és Arabidopsis thaliana növényeknél 2011.10.04
Benedek Lajos Krisztián növénytermesztési és kertészeti A Központi-Börzsöny nagygombái: fungisztikai, szünbiológiai és természetvédelmi értékelése 2011.10.04
Hubainé Tóth Eszter növénytermesztési és kertészeti Talaj CO2 emissziójának mérése eltérő talajhasználati rendszerekben 2011.11.29
Ördögh Máté növénytermesztési és kertészeti Táptalaj kiegészítők morfológiai, anatómiai és fiziológiai hatása Sorbus taxonok mikroszaporítása során 2011.11.29
Geösel András növénytermesztési és kertészeti Az Agaricus blazei (Murrill) termesztési lehetőségei és komplex összehasonlító vizsgálata 2012.03.06
Valkovszki Noémi növénytermesztési és kertészeti Az egyéves konyhakömény (Carum carvi var. annuum) termesztéstechnológiai feltételeinek optimalizálása csernozjom réti talajon 2012.03.06
Szarvas József növénytermesztési és kertészeti Törzs-összehasonlító vizsgálatok és gyakorlati fejlesztések az ördögszekér laskagomba [Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.] termesztésében  2012.03.06
Lauber Éva növénytermesztési és kertészeti A MON 810 Bt-kukorica Cry1-toxintartalma és pollenjének hatása a hazai védett lepkékre 2012.03.06
Molnár András növénytermesztési és kertészeti Tripszek elleni környezetbarát növényvédelem tényezői hajtatott paprikán 2012.03.06
Gosztola Beáta növénytermesztési és kertészeti Alföldi vadon termő orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) populációk diverzitásának értékelése morfológiai és beltartalmi szempontból 2012.03.06
Boronkay Gábor növénytermesztési és kertészeti Hazai nemesítésű ágyásrózsafajták értékelése 2012.06.05
Juhász Ágota növénytermesztési és kertészeti Intenzív cseresznyeültetvény vízfelvétel dinamikájának meghatározása nedváram mérések alapján 2012.06.05
Mesterné Ficzek Margit növénytermesztési és kertészeti Hazai alma- és meggyfajták humán egészségvédő és felhasználhatósági értékei gyümölcsanalízis alapján 2012.06.05
Németh Szilvia növénytermesztési és kertészeti A virágrügy- és gyümölcsfejlődés fenológiai, morfológiai és biokémiai jellemzése fontosabb kajszifajták esetében 2012.06.05
Pfeiffer Péter növénytermesztési és kertészeti A kajszi és meggy flavonoid-bioszintézisének jellemzése 2012.10.02
Fazekas István növénytermesztési és kertészeti Terméskorlátozó fitotechnikai munkák hatása  vörösborszőlő-fajtákra 2012.10.02
Irinyiné Oláh Katalin növénytermesztési és kertészeti Különböző tormafajták és vonalak fajtakörönkénti jellemzése 2012.12.04
Szikriszt Bernadett növénytermesztési és kertészeti A cseresznye S-lókuszának variabilitása a géncentrumban 2012.12.04
Végh Anita növénytermesztési és kertészeti Az almafélék tűzelhalását okozó Erwinia amylovora hazai izolátumainak biológiai változatossága 2012.12.04
Sipos Kitti növénytermesztési és kertészeti A málnavessző-szúnyog (Resseliella theobaldi Barnes) rajzásdinamikája, napi aktivitása, előrejelzési módszerek fejlesztésének lehetősége 2012.12.04
Mándoki Zolzán növénytermesztési és kertészeti A kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne incognita Chitwood, 1949) elleni környezetkímélő védekezés lehetőségei a zöldséghajtatásban 2012.12.04
Csabai Judit növénytermesztési és kertészeti A Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.védett faj termesztésbe vonásának alapjai 2012.12.04
Zsíros László növénytermesztési és kertészeti A baktériumok által kiváltott növényi általános védekezés (BR) hatása vírusfertőzésre, valamint BR során megváltozott aktivitású gének vizsgálata 2013.03.05
Feigelné Terék Orsolya növénytermesztési és kertészeti A vágott virág tartósságát növelő eljárások hatásvizsgálata szegfű és rózsa esetén 2013.03.05
Gutermuth Ádám növénytermesztési és kertészeti A kajszi virágzáskori moniliás (Monilinia laxa Aderh. et Ruhl.) betegséggel szembeni ellenállósága 2013.06.04
Hlaszny Edit növénytermesztési és kertészeti A szőlő (vitis vinifera l.) korai fenológiai válaszadásának modellezése a kunsági borvidéken növényfelvételezések, időjárási megfigyelések és regionális klímamodell alapján 2013.06.04
Kohut Erzsébet növénytermesztési és kertészeti A Syringa josikaea Jacq. fil. ex RCHB. és a Leucojum aestivum L. kárpátaljai természetes állományainak felmérése és in vitro szaporítása 2013.06.04
Zok Anikó növénytermesztési és kertészeti Szőlő molekuláris nemesítése hasznos génkonstrukciók felhasználásával 2013.06.04
Balázs Gábor növénytermesztési és kertészeti Az oltás hatása, szerepe és jelentősége a magyarországi sárga- és görögdinnye termesztésben 2013.10.30
Göblyös Judit növénytermesztési és kertészeti Szőlőültetvények talajápolási módszereinek összehasonlítása Tokaj-Hegyalján 2013.10.30
Király Ildikó növénytermesztési és kertészeti Kárpát-medencei almafajták jellemzése pomológiai vizsgálatokkal és mikroszatellit alapú molekuláris markerezéssel 2013.10.30
R. Eszéki Eszter növénytermesztési és kertészeti Orchideafajok génmegőrzési és szaporítási lehetőségei 2013.10.30
Inotai Katalin növénytermesztési és kertészeti Vízhiány hatása Ocimum basilicum L. és Satureja hortensis L. néhány stressz paraméterére 2013.12.11
Treerné Windisch Mária növénytermesztési és kertészeti Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése 2014.04.02
Harmath Julianna növénytermesztési és kertészeti Caryopteris és Lespedeza taxonok virágzásának és növekedésének befolyásolása 2014.06.11
Lendvay Bertalan növénytermesztési és kertészeti A Jósika-orgona (Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb.) aktuális és történeti biogeográfiája 2014.06.11
Pappné Jászberényi Csilla növénytermesztési és kertészeti A mák (Papaver somniferum L.) fagytűrésében szerepet játszó tényezők 2014.06.11
Somogyi Gabriella növénytermesztési és kertészeti A Dianthus sect. Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn. közép-európai fajainak komplex molekuláris taxonómiai értékelése 2014.10.15
Hudák Ildikó növénytermesztési és kertészeti Lágyrothadást, illetve hajtásszáradást okozó baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata in vitro burgonya- és almanövényeken 2014.10.15
Albert Zsolt növénytermesztési és kertészeti Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a tárolás során 2014.12.17
Bálint János növénytermesztési és kertészeti A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában 2014.12.17
Baráthné Simkó Hella növénytermesztési és kertészeti Őshonos Thymus (Kakkukfű) taxonok kémiai diverzitásának, valamint termesztési lehetőségének értékelése 2014.12.17
Hajdú Zsuzsanna növénytermesztési és kertészeti A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei 2014.12.17
Mosonyi István Dániel növénytermesztési és kertészeti In vitro regeneráció és szaporodás különleges útja Spathiphyllum hibridek esetén 2014.12.17
Radácsiné Hári Katalin növénytermesztési és kertészeti A gyümölcsmolyok elleni környezetkímélő növényvédelem fejlesztésének hazai lehetőségei 2014.12.17
Radácsi Péter növénytermesztési és kertészeti A vízellátás hatása a kerti bazsalikom (Ocimum basilicum L.) és az egyéves borsfű (Satureja  hortensis L.) élettani, produkcióbiológiai és beltartalmi jellemzőire 2014.12.17
Lénárt József növénytermesztési és kertészeti Lactobacillus casei által termelt xenobiotikumok azonosítása és a kajszi önmeddőségének vizsgálata metabolomikai ujjnyomatkészítés segítségével 2015.03.18
Kolozsváriné Nagy Judit növénytermesztési és kertészeti Hazai eredetű Erwinia amylovora bakteriofágok jellemzése és felhasználásának lehetősége a biológiai védekezésben 2015.06.17
Szabó Veronika növénytermesztési és kertészeti Biostimulátorok hatása Prunus mahaleb L. hajtásdugványok gyökeresedésére 2015.10.13
Bandi Attila növénytermesztési és kertészeti Magyar diófajták és erdélyi diószelekciók termésmorfológiai sajátosságainak és xantomonaszos betegséggel szembeni ellenállóságának összehasonlító értékelése a fenolos vegyületekkel összefüggésben 2015.10.13
CSERHÁTI BEATRIX növénytermesztési és kertészeti Hazai vadon termő közönséges szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk morfológiai és kémiai diverzitásának feltárása 2015.12.16
DONKÓ ÁDÁM növénytermesztési és kertészeti A termőhely, valamint egyes agro-és fitotechnikai műveletek hatása a szőlő mikorrhiza-kolonizációjára 2015.12.16
HAJAGOS ANIKÓ növénytermesztési és kertészeti Az alany és a virágritkítás hatása cseresznyefajták gyümölcsminőségére 2015.12.16
JUHOS KATALIN növénytermesztési és kertészeti A mezőgazdasági földhasználat és a talajtani adottságok kapcsolatának vizsgálata talajminőség-indexek kialakításával 2015.12.16
Pájtli Éva növénytermesztési és kertészeti A BURGONYA S VÍRUS (POTATO VIRUS S, PVS) MOLEKULÁRIS JELLEMZÉSE 2015.12.16
SZABÓ ANNA növénytermesztési és kertészeti UV sugárzás hatása a termesztett csiperke- és laskagomba D-vitamin tartalmára, bioaktív anyagaira és érzékszervi jellemzőire 2015.12.16
FROEMEL-HAJNAL VERONIKA MÁRIA növénytermesztési és kertészeti Külföldi kajszifajták adaptációs értékelése a virágrügyfejlődés, a fagyérzékenység és a gyümölcsminőség vizsgálata alapján 2016. 02 25.
NEDA HADDADDERASHFI növénytermesztési és kertészeti Diversity and antagonistic activity of endophytic fungi from sweet cherry and pepper 2016. 02 25.
PAPP VIKTOR növénytermesztési és kertészeti A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum lignikol bazídiumos nagygombáinak taxonómiája és természetvédelmi helyzete 2016. 02 25.
SZŐKE ANDREA növénytermesztési és kertészeti Extenzív zöldtetők, és azokon alkalmazott egyes Sedum fajok komplex értékelése 2016. 02 25.
TIBENSZKYNÉ KISS EMESE növénytermesztési és kertészeti Eltérő virulenciájú fitoplazma törzsek kölcsönhatásának szerepe a keresztvédettség kialakulásában 2016. 02 25.
Jevcsák Melinda növénytermesztési és kertészeti A Kárpátalján védett Narcissus angustifolius Curt. in vitro szaporítása 2016.06.06
Csambalik László növénytermesztési és kertészeti Paradicsom tájfajták szerepe az ökológiai gazdálkodásban 2016.10.06
Ember Ibolya növénytermesztési és kertészeti Epidemiology of Bois noir disease and effect of disease on grapevine performance and wine quality in Hungary 2016.10.06
Seyed Iman Mirmazloum növénytermesztési és kertészeti Analysis of the glycosides biosynthesis in Rhodiola rosea L. 2016.10.06
Sepsi Panna növénytermesztési és kertészeti A hőmérséklet és csapadék hatása az alma fenológiai jelenségeire hazai történeti adatsorok alapján 2016.10.06
Bernhardt Botond növénytermesztési és kertészeti Kerti bazsalikom (Ocimum basilicum L.) taxonok biológiailag aktív anyagainak összehasonlító értékelése 2016.12.08
Lantos Anna Lívia növénytermesztési és kertészeti Magyarországon előforduló Monilinia fajok biológiai diverzitása és fungicid érzékenysége 2016.12.08
Sárközi Edit növénytermesztési és kertészeti Nehézfém terhelés hatása talaj-növény rendszerekben 2016.12.08

 

magyar