Habilitáció

A Doktori Iskola a gondozott tudományterületeken és témakörökben habilitációs eljárás lefolytatására jogosult. Az eljárás részleteit a  Habilitációs Szabályzat, a publikációs követelményeket valamint a Doktori Iskola Habilitációs Bizottságának összetételét a KTDI ügyrendje tartalmazza.

Habilitációs eljárás

Bővebb információ a habilitációs eljárásról: Boncsér Erzsébet Ph.D. ügyintéző

EDHT Budai Canpus Doktori Iroda
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
"G" ép. III. em. 322. szoba
Telefon: 375 7595
E-mail: Boncser.Erzsebet.Judit@fh.szie.hu

A Habiltiációs Bizottság

A Doktori Iskola Tanácsa véleményt nyilvánít, illetve javaslatot tesz a habilitációs kérelmekről, azok befogadásáról.

Az Egyetemi Habilitácós Szabályzat 7.§ szerint a Doktori Iskola elnöke intézkedik a habilitációs pályázatok véleményezéséről, elvégezteti a pályázó habitusvizsgálatát. A Doktori Iskola Habilitációs Bizottságának előterjesztése alapján a Doktori Iskola Tanácsa nyilvánít véleményt a habilitációs eljárást kérő személy tudományos és oktató tevékenységéről. Az írásos véleményt illetve a Szakértői Bizottságra tett javaslatot az iskola vezetője a Habilitációs Bizottság elnökének küldi meg. Ugyancsak a Doktori Iskola csatolja a Kar részéről hozzá megküldött írásos véleményt is.

A habitusvizsgálatot a Kertészettudományi Doktori Iskola habilitációs követelményrendszere szerint kell elvégezni.

Minimum követelmények a habilitációs eljárásnál:

Kategóriák

Százalékos megoszlás

Max. pontszám

Minimum szintek (75%)

Elvárt oktatás-kutatás arány

I. Oktatás

47,6%

200

150

50%

II. Kutatás, publikációs tevékenység

47,6%

200

150

50%

A) Pályázati tevékenység

 

20

15

 

B) Publikációs tevékenység összesen

 

160

120

 

C) Szakmaspecifikus tudományos alkotások

 

20

15

 

III. Tudományos közéleti tevékenység

4,8%

20

15

Elvárt. min. szint

Összesen:

100%

420

315

75%

Kiegészítő információk:

1. Az előadások száma (2×45 perc) minimum 10/év két év átlagában.

2. A szemináriumok száma (2×45 perc) minimum 6/év két év átlagában.

3. A szerzői pozíciótól és a közlés időpontjától függetlenül minimum 6 db impaktfaktoros publikáció.

A Doktori Iskola szervezi meg a habilitációs eljárás lépéseit az  Egyetemi Hablitációs szabályzat 10. § szerint. Az ügyviteli feladatokat a Habilitációs Bizottság titkára és a szakterületileg illetékes doktori titkárság végzi. A DI vezetője, professzorai az előadásokra hivatalból meghívandók.

A Kertészettudományi Doktori Iskola Habilitációs Véleményező Bizottságának tagjai

Név

Tudományos fokozat

Beosztás

Hrotkó Károly DSc elnök
Halász Júlia PhD tag
Höhn Mária CSc tag
Palkovics László DSc tag
Pluhár Zsuzsanna PhD titkár

 

magyar