A képzés és a fokozatszerzés

A fokozatszerzés lépései és követelményei

A PhD fokozat odaítélésének alapfeltételei:

  • disszertáció sikeres védése;
  • a doktori iskola által előírt publikációs tevékenység;
  • a doktori szigorlat sikeres letétele;
  • egy középfokú komplex tipusú és egy alapfokú komplex típusú államilag
    elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.

A követelményeket részletesen az Egyetem Doktori Szabályzata és a KTDI ügyrendje adja meg. A fokozatszerzésre szervezett képzésben illetve egyénileg lehet felkészülni.

A szervezett képzésre minden évben január és május végéig kell jelentkezni a Jelentkezés a Doktori Iskolába pontban megadott módon és az ott elérhető nyomtatványok segítségével. Végezhető állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A szervezett képzésre felvételi eljárást követően kerülhet sor. Alapfeltétel legalább jó rendű diploma, egy középfokú nyelvvizsga és kiemelkedő szakmai előélet.

A képzés a 2016/17. tanévig tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében 3 éves (36 hónapos) tanulmányokat jelent, melynek során az alábbi tevékenységekkel kell összesen 180 kreditet teljesíteni, a 2016/17. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében 2+2 éves (48 hónapos) tanulmányokat jelent, melynek során az alábbi tevékenységekkel kell összesen 240 kreditet teljesíteni:

  • tantárgyak teljesítésével;
  • önálló munkavégzéssel járó egyéb tevékenységgel;
  • kutatómunkával és publikációs tevékenységgel;
  • továbbá oktatási tevékenységgel.

A képzés sikeres befejezését az abszolutórium (végbizonyítvány) igazolja. Ezt követően egy éven belül meg kell indítani a fokozatszerzési eljárást, majd legkésőbb két éve belül lezárni azt.

Az egyéni felkészüléssel való jelentkezés feltétele a fentieken túl legalább 5 év igazolt kutatómunka. Egyéni felkészüléssel való jelentkezés folyamatos.

A képzés rendszere a Kertészettudományi Doktori Iskolában

A Doktori Iskola kreditrendszerű oktatást folytat. Valamennyi, szervezett képzésben részt vevő doktorandusz számára kötelező tárgyai felkészítenek a növényi szervezetekkel folytatandó kísérletek beállítására, módszertani ismeretekkel és az eredmények szakszerű kiértékelésével. Olyan fizio-ökológiai ismereteket közölnek, amellyel egyben elmélyítik a tudományos kutatói szemléletet, és alapot adnak a szakmai témacsoportok tantárgyaihoz.

E tárgyak teljesítése után vagy részben azzal párhuzamosan, a hallgatók a témacsoportjukban előírt tantárgyakat teljesítik, hogy elsajátítsák a témacsoport átfogó és a tudományos témacsoport szempontjából nélkülözhetetlen tudományos ismereteit, másfelől felkészüljenek a konkrét kutatási témájukhoz rendelhető tantárgyak speciális tudnivalóinak megtanulására. A kutatási témakörökhöz tartozó és ajánlott tantárgyak konkrétan a doktoranduszi tanulmányok során kidolgozandó tudományos téma teljesítését segítik.

Tantárgylista

A Kertészettudományi Doktori Iskola tárgyai (PDF)

A kertészettudományi tanulmányok során nagy jelentőségűek a gyakorlati (terep, külső üzemi, szabadföldi, laboratóriumi, műszeres analítikai, informatikai, stb.) gyakorlatok sem. Ezekhez a hátteret legtöbbször tanszékeink és a Kar Kísérleti Üzemének infrastruktúrája biztosítja.

Igen nagy hangsúlyt fektetünk az időben és rendszeresen történő publikációs tevékenységre, az International Journal of Horticultural Sciences folyóirat támogatásával rendszeres fórumot biztosítunk szakcikkek megjelentetésére, konferencia részvétel támogatásával kongresszusi előadásokra. Eddig az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók 85%-a vett részt hosszabb külföldi tanulmányúton, részképzésen, nagy nemzetközi tudományos konferencián.

 

magyar