A Kertészettudományi Doktori Iskola doktorjelöltjei
Név Felv. éve Tagozat Koll. Témavezető   Téma megnevezése / Értekezés címe
Ahmed Hiwa 2016 sp   Tavaszi-Sárosi Szilvia, PhD Radácsi Péter, Phd Effect of phenological stages on production and biological active components of Perilla frutescens (L.) Britt. accessions
Aljawasim Baker 2016 sp   Palkovics László, DSc Salánki Katalin, DSc The Role of Movement protein Phosphorlation in CMV life Cycle
Balogh Eszter 2015   Hegedűs Attila, DSc   A csonthéjas gyümölcsök áruértékét befolyásoló néhány transzkripciós faktor vizsgálata
Birkás Zita 2015   Terbe István, DSc Balázs Gábor, PhD Az oltás hatása a hajtatott étkezési paprika (Capsicum annum) mennyiségi és minőségi paramétereire
Borbély Csaba 2017   Markó Viktor, CSc   Levéltetvek (Hemiptera: Aphididae) szabályozását meghatározó ökológiai tényezők almaültetvényekben
Boros Ildikó Fruzsina 2016   Kappel noémi, PhD Sípos László, PhD Új saláta fajták produkcióbiológiai jellemzése és komplex értékelése különböző LED-es megvilágítási programok tesztelésével
Csorba Virág 2016   Tóth Magdolna, DSc Kovács Szilvia, PhD Fekete bodza fajták vizsgálata a hazai fajtahasználat bővítése céljából
Dankó Tamás 2017 önk   Pogány Miklós, PhD Petróczy Marietta, PhD A szőlőbogyó-botrítisz kölcsönhatás molekuláris növényélettani kutatása, különös tekintettel a szőlőbogyó fiziológiájának szerepére az aszúsodás folyamatában
Détár Enikő 2016   Pluhár Zsuzsanna, PhD   Magyarország különböző területein termesztett levendula (L. angustifolia Mill., L. x intermedia (L.) Emeric) állományok infraspecifikus variabilitását befolyásoló tényezők vizsgálata
Fekete Katalin 2017   Pap Zoltán, PhD Erős-Honti Zsolt, PhD Vezikuláris-arbuszkuláris mikorrhizaképző (VAM) gombákkal kezelt zöldségnövények tápanyag- és nehézfémfelvétele 
Füzesi Adél Melinda 2016   Hrotkó Károly, DSc Kohut Ildikó, PhD Évelő dísznövények vízfelhasználási és vízhasznosítási tényezői különböző alkalmazási környezetben
Horváth Borbála 2016   Magyar Ildikó, PhD   Borélesztők metabolikus aktivitásának tanulmányozása stressz körülmények között, különböző cukortartalom mellett
Izsépi Ferenc 2015 önk   Karacs-Végh Anita, PhD Nagy Géza, PhD Csonthéjas gyümölcsfajok verticilliumos hervadása Magyarországon a 21. század elején: Új megközelítések a betegség elleni védekezés megoldására
Kecskeméti Sándor 2016   Fail József. PhD Geösel András, PhD Gombatermesztésben károsító Sciaridae fajok jellemzése és a védekezés módszerének fejlesztése
Kelemen Dóra 2016 önkl.   Markó Viktor, CSc   A csipkebogyó kártevő együtteseit kialakító biotikus és abiotikus tényezők
Ketata Mohamed Ali 2017 sp   Székely Géza, CSc  
A hazai zöldség- és gyümölcsfogyasztás a nemzetközi tendenciák tükrében
Király Kristóf Domonkos 2017   Fail József, PhD   A dohánytripsz fajkomplex morfológiai és genetikai vizsgálata
Kneip Antal 2015 önk   Bisztray György, PhD habil Kozma Pál, CSc Furmint klónok és klónjelöltek szőlészeti és borászati értékelése a nagy száraz Furmint bor készítése céljából
Koczor Ádám András 2017   Palkovics László, DSc   A fokhagymán előforduló vírusok molekuláris jellemzése
Kovács Dezső 2015 önk   Hrotkó Károly, DSc Sütöriné Diószegi Magdolna, PhD Közegjavító anyagok és biostimulátorok hatása konténerben nevelt díszcserjék vízforgalmára és tápanyag ellátására
Kovács Gergő 2016   Zánboriné Németh Éva, DSc Nagy Géza, PhD Néhány kórokozó - gazdanövény kapcsolat feltárása fontosabb gyógynövény fajoknál, különös tekintettel a védekezés lehetőségeinek fejlesztésére
Lohonyai Zsófia 2014 k   Imrei Zoltán, PhD Fail József, PhD Kártevő bogár fajok kommunikációja és gyakorlati hasznosításuk lehetőségei a növényvédelmi előrejelzésben és a tömeges csapdázásban - különös tekintettel a cserebogarak és ormányosbogarak csoportjaira
Loredo Varela Roberto Carlos 2017 sp   Fail József, PhD   Spatial and temporal distribution of the Thrips tabaci lineages
Madaras Krisztina 2016   Pusztai Péter, PhD Sípos László, PhD Talajtakaró anyagok hatása szamócafajták produkcióbiológiai és beltartalmi tulajdonságaira
Magyar Gerda 2015   Palkovics László, DSc Sárdy Diána, PhD Vírus-rezisztencia tanulmányozása kórélettani szempontból és endogén vegyületek vizsgálatával 
Mahmoud Malekzadeh 2014 k   Zánboriné Németh Éva, DSc Szabó Krisztina, PhD Intraspecific chemical variability and draugth stress responses of Melissa officinalis
Makovicsné Zsohár Noémi 2015   Halász Júlia, PhD Hegedűs Attila, DSc A poliploid szilvafajok termékenyülését meghatározó lókusz variabilitása
Mezőfi László 2015   Markó Viktor, CSc Markó Gábor, PhD Gyümölcsültetvények pók együtteseinek kártevő szabályozó szerepe a peszticid terhelés függvényében
Mörk András 2015 önk   Bálo Borbála, PhD Nyitrainé Sárdy Diána, PhD A borok alkohol menedzsmentjének szőlészeti és borászati lehetőségei
Musa Saranda 2017 sp   Fail József, PhD   Spatial and temporal distribution of the Thrips tabaci lineages
Nagy Balázs 2017 egyéni   Nyitrainé Sárdy Diána, PhD   Rezisztens szőlőfajták borászati technológiájának optimalizálása a minőségi bor készítés tükrében, különös tekintettel az élettani hatású vegyületekre
Nagy Viktória 2017   Szabó Árpád, PhD   Akaricid hatóanyagok speciális tulajdonságainak szerepe a védekezési stratégia kialakításában.
Nguyen Thi Huong 2015 sp   Zánboriné Németh Éva, DSc Pluhár Zsuzsanna, PhD Improvement of biological bases for cultivation of Artemisia absinthum L. / wormwood
Oláh Richárd 2015   Vétek Gábor, PhD Fail József, PhD A telitok partenogenezis sikere a rovarvilágban
Orgován Edit 2014 k   Imrei Zoltán, PhD Vétek Gábor, PhD Kártevő bogár fajok kommunikációja és gyakorlati hasznosításuk lehetőségei  - különös tekintettel a cincérek és díszbogarak illatanyagos és más kommunikációs csatornáira
Oszlányi Réka 2014   Papp István, PhD   A kutikula szerkezet és funkció összefüggéseinek vizsgálata alma gyümölcsben és modellnövényben
Pabar Sándor Attila 2017   Bíró Borbála, DSc   Talajmegújító és talajregeneráló módszerek rövid- és hosszú távú hatásai
Sillinger Fanni 2017   Jung András, PhD   Távérzékelési módszerek alkalmazása a hazai szőlőtermesztésben
Somogyi Eszter 2017   Bodor Péter, PhD   Szőlőfajták értékmérő tulajdonságainak vizsgálata, a morfológiai leírások módszertani fejlesztésével
Szabó Dóra 2015   Pluhár Zsuzsanna, PhD   A polifenolok képződését befolyásoló genetikai és környezeti tényezők vizsgálata a Thymus (kakukkfű) fajok esetében
Szabó Luca Krisztina 2017 önk   Hegedűs Attila, DSc Palkovics László, DSc Különböző genetikai hátterű csonthéjas szaporítóanyagok kórokozó-mentesítési folyamatának optimalizálása, modellrendszerek kidolgozása a fitoplazmával való fertőzöttség vizsgálatára
Szilágyi Sámuel 2017 önk   Kovácsné Békefi Zsuzsanna, PhD Halász Júlia, PhD A cseresznye fenológiai- és gyümölcs-tulajdonságainak jellemzése hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel
Szobonya Nikoletta 2016  tá   Bálo Borbála, PhD   Különböző terroirok térinformatikai elemzése
Takács Anna Veronika 2015   Tillyné Mándy Andrea, CSc   Új fejlesztésű közegalkotók hatása növényházi dísznövénykultúrák morfológiai és fiziológiai paramétereire
Tenorio-Baigorria Imola 2015   Palkovics László, DSc Karacs-Végh Anita, PhD Brenneria nemzetséghez tartozó baktériumfajok biológiai diverzitása
Tóth Eszter 2017   Szalai Zita, CSc Bíró Borbála, DSc Bioeffektív termésnövelők a fenntartható mezőgazdasági és kertészeti rendszerekben
Tóth Veronika Zsófia 2017   Jung András, PhD   Nagy felbontású távérzékelési módszerek alkalmazása a talajerő-.és a növényi tápanyag gazdálkodásban.
Trócsányi Eszter 2015   Benyóné György Zsuzsanna, PhD Zámboriné Németh Éva, PhD A rozmaringsav bioszintézis transzkriptomikai jellemzése
Végh Balázs 2014   Darkó Éva, PhD   Hőstressz és ozmotikus stressz hatásának vizsgálata gazdasági növényeken
Woldemelak Wondimagegn Atilaw 2016 sp   Fail József, PhD   A dohánytripsz fajkomplex vizsgálata
Zubay Péter 2017   Szabó Krisztina, PhD   Gyógynövények termesztésének tudományos megalapozása agrárerdészeti körülmények között

 

magyar