Statisztika a doktorjelöltek publikációs tevékenységéről

Év

Elő-
terjesztést benyújtó doktor-
jelöltek száma

IF-es folyó-
iratcikk 

Nem IF-es folyóirat-
cikk 

Egyéb értékel-
hető cikk 

Nemzet-
közi konf. (full paper)

Magyar konf. (full paper)

Nemzet-
közi konf. (absz.) 

Magyar konf. (absz.)

Hivat-
kozás

2011

21

46

140

50

44

56

71

219

172

2012

33

40

126

78

46

65

115

174

30

2013

21

31

76

38

34

35

76

107

45