A Doktori Iskola témacsoportjai

A Doktori Iskolában művelt témacsoportok, témakörök és vezetőik

 

1. Kertészeti biológia

 • kertészeti botanika, növényszervezettan, taxonómia, növényföldrajz, -társulástan és -ökológia;
 • vadon termő gombák: élettan, citológia, morfológia, taxonómia, ökológia és társulástan;
 • kertészeti növények élettana és stresszfiziológiája; gazda-parazita/szimbionta kölcsönhatás fiziológiája;
 • a szövettenyésztés és mikroszaporítás élettana;
 • az élettani folyamatok molekuláris alapjai – alkalmazott rendszerbiológia;
 • klasszikus és molekuláris genetika és növénynemesítés – génkifejeződés vizsgálata;
 • populációgenetikai kutatások, molekuláris markerek alkalmazhatósága a növénynemesítésben.

2. Dísznövények és dendrológia

 • in-vitro szaporítás az új dísznövénykultúrákban;
 • dísznövények makroszaporítási eljárásai, juvenilitás, szövettani és kémiai vizsgálatok;
 • faiskolai technológiák fejlesztése;
 • dísznövények víz- és tápanyagforgalmának vizsgálata;
 • génrezerváció, szelekció, dísznövény- és alanynemesítés;
 • növényalkalmazás, stressztűrés, introdukció;
 • zöldtetők és homlokzatok, belső terek és balkonok növényei: élettan, technológia.

3. Gyógy- és aromanövények

 • hatóanyag-képződés, felhalmozódás, kemotaxonómia;
 • ökológiai és produkcióbiológiai kérdések;
 • génrezerváció, termesztésbe vonás;
 • genetikai alapok, nemesítés;
 • termesztéstechnológia fejlesztése, termék-előállítás modellezése;
 • gyógy- és alternatív növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban.

4. Gyümölcstermő növények

 • biológiai alapok: fajtaérték-kutatás, virágzás- és termékenyülésbiológia, fajtatársítás;
 • génrezerváció, pomológiai és genetikai értékelés, génforrás feltárás;
 • rezisztencianemesítés és az azt segítő molekuláris markerek kutatása;
 • gyümölcsök egészségvédő beltartalmi értékeinek feltárása;
 • szaporítás-élettani kutatások a gyümölcsfaiskolában;
 • gyümölcsfajok és fajtáik környezeti alkalmazkodó képességének és vízforgalmának vizsgálata;
 • művelési rendszerek, környezettudatos termesztési és posztharveszt technológiák, gép- és eszközrendszerek fejlesztése.

5. Szőlészet és borászat

 • biológiai alapok, fajtaérték-kutatás és nemesítés;
 • a termés mennyiségi-minőségi mutatóinak kapcsolatrendszere;
 • időjárási-éghajlati feltételrendszer, az évjárat és a termőhely szerepe a minőségi borszőlőtermesztésben;
 • lombfelület és termésszabályozás és élettani vonatkozásaik;
 • a szőlő termőhelyi kataszterének kezelése, fejlesztése;
 • talaj-, növény- és boranalízis;
 • borászati kémia, mikrobiológia és technológiafejlesztés.

6. Zöldségnövények és termeszthető gomba

 • földkeverékek, mesterséges talajok és közegek, tápanyagigény és trágyázás, vízháztartás, szabályozás;a tápanyagellátás és a termésminőség összefüggése;
 • gombatermesztési technológiák fejlesztése, egzotikus gombafajok termesztésbe vonása;
 • hungarikum értékű zöldségfajok termesztéstechnológiájának fejlesztése (különösen: hajtatott paprika);
 • növényházak klimatizálása, a zöldségtermesztés gép- és eszközrendszerének fejlesztése;
 • az ökológiai gazdálkodás technológiai és tudományos kérdései a zöldségtermesztésben;
 • objektív termésminőség meghatározási módszerek kidolgozása.

7. Kertészeti növényvédelem

 • bakteriális, vírusos, fitoplazmás és gombás megbetegedések, fertőzések kóroktana;
 • általános és lokális védekezési mechanizmusok;
 • integrált növényvédelmi módszerek; előrejelzési módszerek automatizálása
 • fitofág és zoofág rovarok populációdinamikája;
 • kertészeti kultúrák és környezetük kölcsönhatásainak entomológiai vonatkozásai.

 

magyar