Adatok a Doktori Iskola működéséről

A Kertészettudományi Doktori Iskola Tanácsának tagjai

Szavazati jogú belső tagok

Bálo Borbála Bálo Borbála

Bernáth Jenő Bernáth Jenő

Hrotkó Károly Hrotkó Károly

 Kappel Noémi

Palkovics László Palkovics László

Pénzes Béla Pénzes Béla

Zámboriné Németh Éva Zámboriné Németh Éva (elnök)

 
Szavazati jogú külső tagok

Jäger Katalin Jäger Katalin

Janda Tibor Janda Tibor

 Máthé Imre

Sárdi Éva Sárdi Éva

Szőke Éva Szőke Éva

Tóth Magdolna Tóth Magdolna

 
Tanácskozási jogú tagok

 hallgatói képviselő

 

A Doktori Iskola hallgatói létszámadatai

A hallgatók száma 2016/2017. tanévben

Abszolutóriumot szerzett

 hallgatók száma

2016-ban

Fokozatott szerzett

hallgatók száma

2016-ban

Nappali tagozaton

44

Egyéni felkészüléssel:

0

15

13

A Doktori Iskola törzstagjainak névjegyzéke

(TT = Törzstag, ETT = Emeritusz tözstag, TV = Témavezető, TK = Témakiíró)

Biró Borbála Biró Borbála (TT, TV, TK)

Hegedűs Attila Hegedűs Attila (TT, TV, TK)

Höhn Mária Höhn Mária (TT, TV, TK)

Hrotkó Károly Hrotkó Károly (TT, TV, TK)

Janda Tibor Janda Tibor (TT, TK)

Markó Viktor Markó Viktor (TT, TV, TK)

Palkovics László Palkovics László (TT, TV, TK)

Pluhár Zsuzsanna Pluhár Zsuzsanna (TT, TV, TK)

Zámboriné Németh Éva Zámboriné Németh Éva (TT, TV, TK)

 

A Kertészettudományi  Doktori Iskola Felvételi Bizottsága tagjai

Név

Tudományos fokozat

Bizottsági feladat

Zámboriné Németh Éva DSc elnök
Bernáth Jenő DSc tag
Hegedűs Attila DSc tag
Palkovics László DSc tag
Papp János DSc tag
Kappel Noémi PhD titkár
 

A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere (PDF)

A doktori iskola önértékelése (2016) (PDF)

Hallgatók és doktorjelöltek adatai

Abszolutóriumot szerzett hallgatók adatai

Statisztika a doktorjelöltek publikációs tevékenységéről

Fokozatot szerzettek adatai és témái

magyar