A Kertészettudományi Doktori Iskola doktorjelöltjei

Név Felv. éve Állapot Tagozat Témavezető   Téma megnevezése / Értekezés címe
Bernhardt Botond 2011 szigorlatozott Bernáth Jenő, DSc Szabó Krisztina, PhD Kerti bazsalikom (Ocimum basilicum L.) taxonok biológiailag aktív anyagainak összehasonlító értékelése 
Böhm Viktória 2011 szigorlatozott Kappel Noémi, PhD Gáspár László, PhD Alanyhatás az oltott görögdinnye tápanyagellátására
Csambalik László 2007 védett rk   Divéky-Ertsey Anna, PhD Paradicsom tájfajták szerepe az ökológiai gazdálkodásban
Deák Csilla 2010 szigorlatozott k Papp István, PhD   Epidermális bélyegek kapcsolata párologtatással és szárazságtűréssel modell és haszonnövényekben
Ember Ibolya 2011 védett Bisztray György, PhD habil Palkovics László, DSc Epidemiology of Bois noir disease and effect of disease on grapevine performance and wine quality in Hungary 
Fekete Dávid 2012 szigorlatozott Kappel Noémi, PhD   Oltás hatása a dinnyefélék beltartalmi értékeire
Forgács István 2010 fokozatszerzési eljárásban Oláh Róbert, PhD Halász Júlia, Phd Abiotikus stresszhatásoknak ellenálló szőlő vonalak szelektálása embriogén sejtszuszpenzióból
Forrai Mihály 2010 fokozatszerzési eljárásban TÁMOP Sütöriné Diószegi Magdolna, PhD Fontosabb fa és cserje fajok értékelése a CO2 megkötés, a vízhasználat, valamint a helyi – és mezoklíma alakítása szempontjából
Gálfiné Hódi Anna Mária 2009 fokozatszerzési eljárásban Palkovics László, DSc Hódi László, CSc A szürke madársóska (Oxalis corniculataL.) hazai elterjedése, biológiája és a védekezés lehetőségei
Hochbaum Tamás 2012 fokozatszerzési eljárásban k Nagy Géza, PhD   Illóolajok és egyéb növényi származékok felhasználásának lehetősége a kórokozók elleni védelemben gyümölcs és szántóföldi kultúrákban
Horváth Alexandra 2010 fokozatszerzési eljárásban Nagy Géza, PhD   A gyógy- és aromanövényeket fertőző konídiumos gombák konvencionális és molekuláris biológiai összehasonlítása
Horváthné Domonkos Mónika 2011 szigorlatozott Bíró Borbála, DSc   Talajokat ért terhelések hatásainak fizikai-kémiai és biológiai eszközökkel történő összehasonlító értékelése
Iman Seyed Mirmazloum 2011 védett k György Zsuzsanna, PhD   Analysis of the glycoside biosynthesis in Rhodiola rosea L.
Jósvai Júlia Katalin 2011 szigorlatozott k Tóth Miklós, DSc Vétek Gábor, PhD A tápnövény/táplálékforrás- rovar kapcsolatot meghatározó kémiai kommunikáció kutatása kártevő molyok (Lepidoptera) és darazsak (Hymenoptera) csapdázására alkalmas csalétkek fejlesztése érdekében
Kindlovits Sára 2011 szigorlatozott Zánboriné Németh Éva, DSc   Vadontermő Asteraceae gyógynövények genetikai alapjainak fejlesztése, és jellemzése 
Kisvarga Szilvia 2010 szigorlatozott k Tillyné Mándy Andrea, CSc Honfi Péter, PhD Évelő és egynyári dísznövények alternatív termesztési lehetőségei, bioregulátorok alkalmazásával
Koppány Nóra 2010 szigorlatozott Tillyné Mándy Andrea, CSc   Honos védett Lychnis taxonok ex situ génmegőrzése és díszkertészeti értékelése
Lantos Anna 2013 szigorlatozott Petróczy Marietta, PhD Palkovics László, DSc Monilinia fajok biológiai diverzitása és fungicid érzékenysége
Nádosi Márta 2009 szigorlatozott k Bernáth Jenő, DSc Lelik László, CSc Biológiailag aktív anyagok mennyiségi és minőségi változása gyógynövény drogokban és azok keverékében
Pap Dániel 2015 fokozatszerzési eljárásban Halász Júlia, PhD M. Andrew Walker, PhD Identification of grape downy mildew and powdery mildew resistance genes in cultivars with a complex background of Chinese and North American descent
Papp Dávid 2011 szigorlatozott Tóth Magdolna, DSc   Kárpát-medencei régi almafajták, mint génforrások szerepe az almanemesítésben
Papp Veronika 2012 szigorlatozott Haltrich Attila, CSc  Vétek Gábor, PhD A hazai zöldfelületeken megjelenő idegenhonos ízeltlábú fajok életmódja és a populációszabályozás környezetbarát lehetősége
Sárközi Edit 2011 szigorlatozott Bisztray György, PhD habil Kátai János, CSc A nehézfémek meghatározásának módszertani fejlesztése hazai talajtípusok gyökérzónájában
Sepsi Panna 2010 szigorlatozott TÁMOP Tóth Magdolna, DSc   A hőmérséklet és csapadék hatása az alma fenológiai jelenségeire hazai történeti adatsorok alapján 
Skola István 2010 fokozatszerzési eljárásban k Hrotkó Károly, DSc habil   Mandula magtermő klónok és populációik faiskolai értékelése
Steiner Márk 2009 szigorlatozott Hrotkó Károly, DSc habil   Szárazság- és hőstressz hatása különböző fásszárú növények fotoszintetikus aktivitására és vízforgalmára 
Szügyi Sándor István 2008 szigorlatozott rk Békefi Zsuzsanna, PhD Sárdi Éva, DSc Hazai meggyfajták és utódnemzedékeik vizsgálata fajtatulajdonság és betegség ellenállóság alapján
Tempfli Balázs 2010 fokozatszerzési eljárásban TÁMOP Pénzes Béla, CSc   Környezeti és termesztési tényezők hatása a kertészeti állókultúrák atkafaunájára
Tóth Annamária 2011 szigorlatozott Petróczy Marietta, PhD Palkovics László, DSc Meggyantraknózis: a kórokozó azonosítása, jellemzése, biológiája, genetikai diverzitása és a növényvédelmi technológia kidolgozása
Tóth Endre György 2012 szigorlatozott Höhn Mária, CSc   Eltérő környezeti adottságú erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) állományok populációgenetikai vizsgálata és adaptív jellegek változatosságának nyomon követése
Tóth Erika 2009 szigorlatozott k Bálo Borbála, CSc   Termőhelyvizsgálat az egri borvidéken
Ugróczi-Nagy Kitti 2010 szigorlatozott Slezák Katalin, PhD   Az időzítés szerepe és hatása a termésmennyiségre és -minőségre zöldbabtermesztésben 
Varga Ákos 2010 szigorlatozott k Haltrich Attila, CSc, egyetemi docens Markó Viktor, CSc Almaültetvények poloska (heteroptera) együtteseinek változása különböző grádiensek mentén
Varga László István 2011 szigorlatozott Zánboriné Németh Éva, DSc Sárosi Szilvia, PhD A természetes eredetű antioxidánsként alkalmazható indás ínfű hazai álloányainak jellemzése, különös tekintettel a fenolos komponensekre és a felhalmozódásukat segítő tényezőkre