A Kertészettudományi Doktori Iskolában fokozatot szerzettek adatai

2010. január 1. után fokozatot szerzettek
2005. január 1. és 2009. december 31. között fokozatot szerzettek
2001. január 1. és 2004. december 31. között fokozatot szerzettek
1995. január 1. és 2000. december 31. között fokozatot szerzettek

2010. január 1. után fokozatot szerzettek

Név Tudományág Disszertáció/tézis címe Fokozatszerzés
napja
Szegõ Anita biológia A kriptikus és endornavírusok elterjedtsége, perzisztenciája és molekuláris jellemzése 2010.03.09
Szamosi Csaba növénytermesztési és kertészeti Tradicionális sárga- és görögdinnyék különleges értékei 2010.03.09
Ruthner Szabolcs növénytermesztési és kertészeti Kajszifajták genetikai analízise DNS-alapú markerekkel 2010.03.09
Kutta Gabriella növénytermesztési és kertészeti A /Lamiaceae/ családra jellemzõ terpének, illetve fenolos komponensek kivonása szuperkritikus fluid extrakcióval 2010.06.08
Kissné Bába Erzsébet növénytermesztési és kertészeti Genetikai transzformációt lehetõvé tevõ szövettenyésztési rendszerek kialakítása kabakos növényeknél 2010.06.08
Bacsó Renáta biológia A szárazságtûrés élettani hátterének vizsgálata Arabidopsis modellnövényen és transzgenikus  szárazságtûrõ növények elõállítása 2010.06.08
Bodor Péter növénytermesztési és kertészeti Betegség-ellenálló almafajták és fajtajelöltek virágzásfenológiai és termékenyülés-biológiai sajátosságai 2010.06.08
Szafián Zsolt növénytermesztési és kertészeti Hosta fajták mikroszaporításának biológiai és technológiai összefüggései 2010.06.08
Szabó Árpád növénytermesztési és kertészeti Ragadozó atkák szerepe kertészeti állókultúrákban Magyarországon 2010.06.08
Tóbiás Andrea növénytermesztési és kertészeti Vetõmagkezelésre alkalmas anyagok és eljárások vizsgálata az ökológiai gazdálkodásban 2010.06.08
Deák Tamás növénytermesztési és kertészeti Molekuláris markerek alkalmazása a szõlõ magvatlanságának követésére és Rosa L. taxonok rokonsági viszonyainak vizsgálatára 2010.10.05
Pusztai Péter növénytermesztési és kertészeti Talajtakarási módszerek összehasonlító értékelése paradicsom termesztésben 2010.10.05
László Helga Elvira növénytermesztési és kertészeti Kertészeti kisgépek rezgésterhelése és annak mérséklése 2010.10.05
Bodor Péter növénytermesztési és kertészeti A Vitis sylvestris C.C. Gmel. (Ligeti szõlõ) és további Vitis taxonok kapcsolatának vizsgálata morfológiai bélyegekkel és molekuláris markerekkel 2010.12.07
Csoma Zoltán növénytermesztési és kertészeti A talajok pufferképességét befolyásoló tényezõk és jelentõségük a kertészeti termesztésben 2010.12.07
Somogyiné Nagy Adrienn növénytermesztési és kertészeti Laskagomba fajtaspecifikus termesztéstechnológiájának fejlesztése 2010.12.07
Pós Veronika biológia Levélrozsda illetve kadmium által indukált változások búza és árpa apoplaszt fehérjemintázatában 2011.03.08
Czúcz Bálint Ottó növénytermesztési és kertészeti Az éghajlatváltozás hazai természetközeli élõhelyekre gyakorolt hatásainak modellezése 2011.03.08
Honty Krisztina növénytermesztési és kertészeti Körtefajták tûzelhalással szembeni ellenállósága és a betegség folyamatának jellemzése néhány biokémiai paraméter vizsgálatával 2011.03.08
Sándorné Ferenci Krisztina növénytermesztési és kertészeti Csiperkegomba fajok hozamnövelése szalma táptalajon 2011.03.08
Sándor Gergõ növénytermesztési és kertészeti A gyökeresedési zóna auxin tartalmának alakulása szilvaalany fásdugványoknál 2011.07.07
Pap Zoltán növénytermesztési és kertészeti Környezetkímélõ palántanevelõ közegek fejlesztése 2011.07.07
Gyeviki Márta növénytermesztési és kertészeti Cseresznye oltványok produktivitásának egyes tényezõi 2011.10.04
Sáfrány Judit növénytermesztési és kertészeti Az UV-B jelátvitel molekuláris genetikai vizsgálata Arabidopsis thalianaban: az ANAC13 transzkripciós faktor szerepének jellemzése 2011.10.04
Kiss László növénytermesztési és kertészeti Pannon ökorégióból származó földimogyoró satnyulás vírus (Peanut stunt virus, PSV) izolátumok jellemzése 2011.10.04
Szani Zsolt növénytermesztési és kertészeti Történelmi alma- és körtefajták a Kárpát-medencében a népi fajtaismeret és-használat tükrében 2011.10.04
Hangyáné Benkovics Anna növénytermesztési és kertészeti Korai stop kodon által okozott RNS degradációs rendszer vizsgálata Vitis vinifera és Arabidopsis thaliana növényeknél 2011.10.04
Benedek Lajos Krisztián növénytermesztési és kertészeti A Központi-Börzsöny nagygombái: fungisztikai, szünbiológiai és természetvédelmi értékelése 2011.10.04
Hubainé Tóth Eszter növénytermesztési és kertészeti Talaj CO2 emissziójának mérése eltérõ talajhasználati rendszerekben 2011.11.29
Ördögh Máté növénytermesztési és kertészeti Táptalaj kiegészítõk morfológiai, anatómiai és fiziológiai hatása Sorbus taxonok mikroszaporítása során 2011.11.29
Geösel András növénytermesztési és kertészeti Az Agaricus blazei (Murrill) termesztési lehetõségei és komplex összehasonlító vizsgálata 2012.03.06
Gosztola Beáta növénytermesztési és kertészeti Alföldi vadon termõ orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) populációk diverzitásának értékelése morfológiai és beltartalmi szempontból 2012.03.06
Lauber Éva növénytermesztési és kertészeti A MON 810 Bt-kukorica Cry1-toxintartalma és pollenjének hatása a hazai védett lepkékre 2012.03.06
Molnár András növénytermesztési és kertészeti Tripszek elleni környezetbarát növényvédelem tényezõi hajtatott paprikán 2012.03.06
Szarvas József növénytermesztési és kertészeti Törzs-összehasonlító vizsgálatok és gyakorlati fejlesztések az ördögszekér laskagomba [Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quél.] termesztésében 2012.03.06
Valkovszki Noémi növénytermesztési és kertészeti Az egyéves konyhakömény (Carum carvi var. annuum) termesztéstechnológiai feltételeinek optimalizálása csernozjom réti talajon 2012.03.06
Boronkay Gábor növénytermesztési és kertészeti Hazai nemesítésû ágyásrózsafajták értékelése 2012.06.05
Juhász Ágota növénytermesztési és kertészeti Intenzív cseresznyeültetvény vízfelvétel dinamikájának meghatározása nedváram mérések alapján 2012.06.05
Mesterné Ficzek Margit növénytermesztési és kertészeti Hazai alma- és meggyfajták humán egészségvédõ és felhasználhatósági értékei gyümölcsanalízis alapján 2012.06.05
Németh Szilvia növénytermesztési és kertészeti A virágrügy- és gyümölcsfejlõdés fenológiai, morfológiai és biokémiai jellemzése fontosabb kajszifajták esetében 2012.06.05
Pfeiffer Péter növénytermesztési és kertészeti A kajszi és meggy flavonoid-bioszintézisének jellemzése 2012.10.02
Fazekas István növénytermesztési és kertészeti Terméskorlátozó fitotechnikai munkák hatása vörösborszõlõ-fajtákra 2012.10.02
Irinyiné Oláh Katalin növénytermesztési és kertészeti Különbözõ tormafajták és vonalak fajtakörönkénti jellemzése 2012.12.04
Szikriszt Bernadett növénytermesztési és kertészeti A cseresznye S-lókuszának variabilitása a géncentrumban 2012.12.04
Végh Anita növénytermesztési és kertészeti Az almafélék tûzelhalását okozó Erwinia amylovora hazai izolátumainak biológiai változatossága 2012.12.04
Sipos Kitti növénytermesztési és kertészeti A málnavesszõ-szúnyog (Resseliella theobaldi Barnes) rajzásdinamikája, napi aktivitása, elõrejelzési módszerek fejlesztésének lehetõsége 2012.12.04
Mándoki Zoltán növénytermesztési és kertészeti A kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne incognita Chitwood, 1949) elleni környezetkímélõ védekezés lehetõségei a zöldséghajtatásban 2012.12.04
Csabai Judit növénytermesztési és kertészeti A Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.védett faj termesztésbe vonásának alapjai 2012.12.04
Zsíros László növénytermesztési és kertészeti A baktériumok által kiváltott növényi általános védekezés (BR) hatása vírusfertõzésre, valamint BR során megváltozott aktivitású gének vizsgálata 2013.03.05
Feigelné Terék Orsolya növénytermesztési és kertészeti A vágott virág tartósságát növelõ eljárások hatásvizsgálata szegfû és rózsa esetén 2013.03.05
Gutermuth Ádám növénytermesztési és kertészeti A kajszi virágzáskori moniliás (Monilinia laxa Aderh. et Ruhl.) betegséggel szembeni ellenállósága 2013.06.04
Hlaszny Edit növénytermesztési és kertészeti A szõlõ (Vitis vinifera l.) korai fenológiai válaszadásának modellezése a kunsági borvidéken növényfelvételezések, idõjárási megfigyelések és regionális klímamodell alapján 2013.06.04
Kohut Erzsébet növénytermesztési és kertészeti A Syringa josikaea Jacq. fil. ex RCHB. és a Leucojum aestivum L. kárpátaljai természetes állományainak felmérése és in vitro szaporítása 2013.06.04
Zok Anikó növénytermesztési és kertészeti Szõlõ molekuláris nemesítése hasznos génkonstrukciók felhasználásával 2013.06.04
Balázs Gábor növénytermesztési és kertészeti Az oltás hatása, szerepe és jelentõsége a magyarországi sárga- és görögdinnye termesztésben 2013.10.30
Göblyös Judit növénytermesztési és kertészeti Szõlõültetvények talajápolási módszereinek összehasonlítása Tokaj-Hegyalján 2013.10.30
Király Ildikó növénytermesztési és kertészeti Kárpát-medencei almafajták jellemzése pomológiai vizsgálatokkal és mikroszatellit alapú molekuláris markerezéssel 2013.10.30
R. Eszéki Eszter növénytermesztési és kertészeti Orchideafajok génmegõrzési és szaporítási lehetõségei 2013.10.30
Inotai Katalin növénytermesztési és kertészeti Vízhiány hatása Ocimum basilicum L. és Satureja hortensis L. néhány stressz paraméterére 2013.12.11
Treerné Windisch Mária növénytermesztési és kertészeti Barkás vesszõként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése 2014.06.11
Harmath Julianna növénytermesztési és kertészeti Caryopteris és Lespedeza taxonok virágzásának és növekedésének befolyásolása 2014.06.11
Lendvay Bertalan növénytermesztési és kertészeti A Jósika-orgona (Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb.) aktuális és történeti biogeográfiája 2014.06.11
Pappné Jászberényi Csilla növénytermesztési és kertészeti A mák (Papaver somniferum L.) fagytûrésében szerepet játszó tényezõk 2014.06.11
Somogyi Gabriella növénytermesztési és kertészeti A Dianthus sect. Plumaria (Opiz) Asch. et Graebn. közép-európai fajainak komplex molekuláris taxonómiai értékelése 2014.10.15
Hudák Ildikó növénytermesztési és kertészeti Lágyrothadást, illetve hajtásszáradást okozó baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata in vitro burgonya- és almanövényeken 2014.10.15
Albert Zsolt növénytermesztési és kertészeti Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különbözõ fejlettségi állapotokban és a tárolás során 2014.12.7
Bálint János növénytermesztési és kertészeti A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában 2014.12.17
Baráthné Simkó Hella növénytermesztési és kertészeti Õshonos Thymus (Kakkukfû) taxonok kémiai diverzitásának, valamint termesztési lehetõségének értékelése 2014.12.17
Hajdú Zsuzsanna növénytermesztési és kertészeti A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetõségei 2014.12.17
Mosonyi István Dániel növénytermesztési és kertészeti In vitro regeneráció és szaporodás különleges útja Spathiphyllum hibridek esetén 2014.12.17
Radácsiné Hári Katalin növénytermesztési és kertészeti A gyümölcsmolyok elleni környezetkímélõ növényvédelem fejlesztésének hazai lehetõségei 2014.12.17
Radácsi Péter növénytermesztési és kertészeti A vízellátás hatása a kerti bazsalikom (Ocimum basilicum L.) és az egyéves borsfû (Satureja  hortensis L.) élettani, produkcióbiológiai és beltartalmi jellemzõire 2014.12.17
Lénárt József növénytermesztési és kertészeti Lactobacillus casei által termelt xenobiotikumok azonosítása és a kajszi önmeddõségének vizsgálata metabolomikai ujjnyomatkészítés segítségével 2015.03.18
Kolozsváriné Nagy Judit növénytermesztési és kertészeti Hazai eredetû Erwinia amylovora bakteriofágok jellemzése és felhasználásának lehetõsége a biológiai védekezésben 2015.06.17
Szabó Veronika növénytermesztési és kertészeti Biostimulátorok hatása Prunus mahaleb L. hajtásdugványok gyökeresedésére 2015.10.13
Bandi Attila növénytermesztési és kertészeti Magyar diófajták és erdélyi diószelekciók termésmorfológiai sajátosságainak és xantomonaszos betegséggel szembeni ellenállóságának összehasonlító értékelése a fenolos vegyületekkel összefüggésben 2015.10.13
Cserháti Beatrix növénytermesztési és kertészeti Hazai vadon termõ közönséges szurokfû (Origanum vulgare L.) populációk morfológiai és kémiai diverzitásának feltárása 2015.12.16
Donkó Ádám növénytermesztési és kertészeti A termõhely, valamint egyes agro-és fitotechnikai mûveletek hatása a szõlõ mikorrhiza-kolonizációjára 2015.12.16
Hajagos Anikó növénytermesztési és kertészeti Az alany és a virágritkítás hatása cseresznyefajták gyümölcsminõségére 2015.12.16
Juhos Katalin növénytermesztési és kertészeti A mezõgazdasági földhasználat és a talajtani adottságok kapcsolatának vizsgálata talajminõség-indexek kialakításával 2015.12.16
Pájtli Éva növénytermesztési és kertészeti A burgonya S vírus (Potato Virus S, PVS) molekuláris jellemzése 2015.12.16
Szabó Anna növénytermesztési és kertészeti UV sugárzás hatása a termesztett csiperke- és laskagomba D-vitamin tartalmára, bioaktív anyagaira és érzékszervi jellemzõire 2015.12.16

2005. január 1. és 2009. december 31. között fokozatott szerzettek

Név Tudományág Disszertáció/tézis címe Fokozatszerzés
napja
Turcsányiné dr. Siller Irén növénytermesztési és kertészeti  Hazai  montán bükkös erdõrezervátumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: õserdõ) nagygombái 2005.02.22
Kriston-Vizi János növénytermesztési és kertészeti  Precision farming alkalmazhatóságának kutatása  a gyümölcstermesztésben 2005.02.22
Sütöriné Diószegi Magdolna növénytermesztési és kertészeti  Alany-nemes kombinációi kézbenoltással aCupressaceae családban 2005.06.07
Sztefanov Alexandra növénytermesztési és kertészeti  Flavonoidokat és terpenoidokat felhalmozó növényfajok intra- és interspecifikus kémiai differenciáltságának feltárása 2005.06.07
Szecskó Viktória növénytermesztési és kertészeti  A fásdugványok gyökeresedõképességének anatómiai, fiziológiai összefüggései szilvaalanyoknál 2005.06.07
Mergenthaler Emese növénytermesztési és kertészeti  Abiotikus és biotikus stressztûrés fokozása idegen gén bevitelével és molekuláris markerezéssel bab és moha modell rendszerben 2005.06.07
Fahmy Abd El Rahman Sadek Hassan növénytermesztési és kertészeti  Néhány fontos vágott virág szedés utáni tartósítása 2005.10.04
Fail József növénytermesztési és kertészeti  A dohánytripsz kártétele fejes káposztán 2005.12.06
Geml József növénytermesztési és kertészeti  Molekuláris filogenetikai vizsgálatok és termesztési kísérletek vadontermõ csiperke (Agaricus) taxonokkal 2005.12.06
Kovácsné Békefi Zsuzsanna növénytermesztési és kertészeti  Cseresznyefajták termékenyülési sajátosságainak vizsgálata hagyományos és molekuláris módszerekkel 2005.12.06
Kutasi Csaba biológia  Futóbogár-együttesek (Coleoptera: Carabidae) szerkezetének vizsgálata gyümölcsültetvényekben 2005.12.06
Jung András növénytermesztési és kertészeti A városklima modellezése a humánkomfort javítása érdekében/Spektrális információk alkalmazása a városklíma-kutatásban 2006.02.21
Dér Zsófia növénytermesztési és kertészeti Kertészeti növények kabóca együttesei és szerepük a fitoplazmák terjesztésében 2006.06.13
Oláh Róbert növénytermesztési és kertészeti A szõlõ (Vitis sp.) genetikai transzformációja 2006.06.13
Barócsi Zoltán növénytermesztési és kertészeti A rûgyterhelés hatása az egri Bikavért alkotó szõlõfajták teljesítményére 2006.06.13
Honfi Péter növénytermesztési és kertészeti Télálló Dhrysanthemum fajok és fajták kultúrába vonása és értékelése, új technológiák kidolgozása 2006.06.13
Nagy Géza növénytermesztési és kertészeti Az antogonista baktériumok hatása a talajlakó károkozó gombákra 2006.06.13
Novák Ildikó növénytermesztési és kertészeti A lestyán (Levisticum officinale Koch.) produkciójának és a drogminõség javításának lehetõségei 2006.11.28
Hámori Zoltán növénytermesztési és kertészeti Komplex tulipán-fajtaértékelési módszer kidolgozása és alapelveinek hagymásokra való kiterjesztése 2006.11.28
Gyõrffyné Jahnke Gizella biológia A szõlõnemesítés hatékonyságának növelése a faj genetikai hátterének vizsgálatával 2007.02.13
Salamon Pál biológia Növények és vírusok kapcsolatai a paprika (Capsicum)- Tobamovírus patoszisztémákban 2007.02.13
Lukácsy György növénytermesztési és kertészeti A terhelés hatása a szõlõ teljesítményére és kondiciójára 2007.02.13
Besenyei Eszter növénytermesztési és kertészeti A növényi általános reisztencia szerepe a szaprotróf baktériumok és opportunista patogének szaporodásának megakadályozásában 2007.02.13
Bujdosó Géza növénytermesztési és kertészeti Cseresznye és meggytermesztés intenzitásának növelése gyenge növekedésû alanyokkal 2007.06.12
Halász Júlia biológia Az öninkompatibilitásért felelõs S-allél rendszer molekuláris szintû vizsgálata kajszinál 2007.06.12
Hamar Balázs növénytermesztési és kertészeti Magnolia L. fajták dugványozásának egyes biológiai és technológiai összefüggései 2007.06.12
Hudák Krisztina növénytermesztési és kertészeti Kertészeti növényeken károsító tripszpopulációk környezetkímélõ szabályozása 2007.06.12
Kappel Noémi növénytermesztési és kertészeti Palánta földkeverékek meghatározó paraméterei 2007.06.12
Dr. Mészáros Anamária biológia Az in vitro szaporítás hatékonyságának fokozását célzó eljárások alkalmazása kertészeti növényeken 2007.06.12
Rácz Istvánné növénytermesztési és kertészeti Öntözõvizek minõsége a hazai vízkultúrás zöldségtermesztésben 2007.06.12
Tompos Dániel növénytermesztési és kertészeti A tápoldatos (kõzetgyapotos) paprikahajtás egyes technológiai elemeinek vizsgálata és ökonómiai összefüggései 2007.06.12
Bleicher Krisztina növénytermesztési és kertészeti Agrárterületek kabócafaunájának vizsgálata, különös tekintettel a virus- és mikoplazma terjesztõ fajokra 2007.10.02
Divéky-Ertsey Anna növénytermesztési és kertészeti Az ökovetõmag életerejének alakulása különbözõ kezelések függvényében 2007.10.02
Bodor Zsófia növénytermesztési és kertészeti Az életforma és a hatóanyag-produkció összefüggése néhány termesztett gyógynövényfaj esetében 2007.12.11
Kohut Ildikó növénytermesztési és kertészeti Hagymás növények tetõkerti alkalmazása 2007.12.11
Kozak Anita növénytermesztési és kertészeti A mezei zsurló termesztése 2007.12.11
Németh Krisztina növénytermesztési és kertészeti Környezetkímélõ technológia a Fertõ-Hansági Nemzeti Park szõlõültetvbényeiben 2007.12.11
Tar Teodóra növénytermesztési és kertészeti Dísznövényként is jelentõs õshonos lágyszárú növényfajok termesztéstechnológiájának kidolgozása 2007.12.11
Rédei Dávid biológia Magyarország kertészeti kultúráinak ragadozó poloskaegyüttesei 2008.02.12
Jakusné Sári Szilvia növénytermesztési és kertészeti Tõzeghelyettesítõ anyagok a paprikahajtatásban 2008.02.12
Hajdú Csaba növénytermesztési és kertészeti A termesztett Pleurotus ostreatus hibridek tulajdonságainak javítása és új hibridek elõállítása vadon termõ törzsek alkalmazásával 2008.06.10
Mohácsiné Szabó Krisztina növénytermesztési és kertészeti Kaktuszok télállósága Magyarországon 2008.06.10
Nagy Zsuzsanna növénytermesztési és kertészeti A biológiai elemek állapotát befolyásoló fõbb hidromorfológiai tényezõk meghatározása magyarországi kisvízfolyásokra 2008.06.10
Szabó Tibor növénytermesztési és kertészeti Az északkelet-magyarországi meggy tájfajta szelekció eredményei és gazdasági jelentõsége 2008.06.10
Vétek Gábor növénytermesztési és kertészeti Vesszõpusztulást okozó málnakártevõk környezetkímélõ populáció-szabályozása 2008.10.07
Istella Sándor növénytermesztési és kertészeti Korszerû eljárások a zöldségfélék tárolhatóságának elõrejelzésére 2008.12.09
Fekete Szabolcs növénytermesztési és kertészeti Új nemesítésû balkonnövények klímatûrése és peroxidáz aktivitása 2008.12.09
Szarka Eszter biológia A növények általános védekezési rendszerének biokémiai és genetikai vizsgálata 2008.12.09
Maszlavér Petra növénytermesztési és kertészeti A pecsétviasz gomba,Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) Karst. hazai termeszthetõségének lehetõségei 2008.12.09
Csonka Éva növénytermesztési és kertészeti Hazai káposztabolha fajok (Phyllothreta spp.) tápnövénnyel összefüggõ és feromonok segítségével történõ kémiai kommunikációja 2009.06.09
Gál Izóra növénytermesztési és kertészeti A gyomszabályozás lehetõségei és korlátai gyomirtószermentes sárgarépa termesztési rendszerben 2009.06.09
Takács Ferenc növénytermesztési és kertészeti Almaalanyok értékelése két mûvelési rendszerben a nyírségi termesztõ körzetben 2009.06.09
Varga Zsuzsanna növénytermesztési és kertészeti Régi tokaj-hegyaljai szõlõfajták termesztési értékének és rokonsági viszonyainak vizsgálata 2009.06.09
Németh-Csigai Krisztina növénytermesztési és kertészeti A tenyészterület optimalizálás tényezõi intenzív almaültetvényben 2009.10.06
Koósné Szathmáry Erzsébet növénytermesztési és kertészeti Különbözõ természetes és mesterséges rekombináns szilva himlõ vírus (Plum pox virus, PPV) izolátumok jellemzése 2009.10.06
Konta Boáz Krisztiánné
Harrach Borbála Dorottya
növénytermesztési és kertészeti Abiotikus és biotikus stresszorok hatása árpa és dohány növényekre 2009.10.06
Orosz Ferenc növénytermesztési és kertészeti Termesztéstechnológiai elemek hatása a csemegekukorica koraiságára  2009.10.06
Egri Károly növénytermesztési és kertészeti Sárospatak környéki nagygombák fungisztikai, ökológiai és természetvédelmi jellemzése 2009.10.06
Sárosi Szilvia növénytermesztési és kertészeti A közönséges gyíkfû (Prunella vulgaris L.) és a kerti kakukkfû (Thymus vulgaris L.) antioxidáns hatású vegyületeinek felhalmozódását befolyásoló tényezõk 2009.12.08
Horváthné Petróczy Marietta növénytermesztési és kertészeti A Monilinia fructicola és aMonilia polystromamegjelenése Magyarországon és a védekezés újabb lehetõsége 2009.12.08
Lukács Viktória növénytermesztési és kertészeti A nád (Phragmites australis) genetikai diverzitásának vizsgálata RAPD- PCR technikával 2009.12.08

2001. január 1. és 2004. december 31. között fokozatot szerzettek

Név Tudományág Disszertáció/tézis címe Fokozatszerzés
napja
Bozsó Zoltán mezõgazdaság Baktériumos fertõzés indukálta korai növényi védekezési reakciók és azok kölcsönhatásai 2001.06.22
Chung Hae Gon mezõgazdaság Intraspecific morphological and chemical variability of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and lovage (Levisticum officiale Koch.) 2001.06.22
Heltay Imre mezõgazdaság Gomba oltóanyag készítésével, nemesítéssel az étkezési gombák termesztésével kapcsolatos kutatásaim és azok gyakorlati alkalmazása 2001.06.22
Kecskés Mihály László mezõgazdaság Három Xanthomonus baktériumtörzs lipopoliszacharid összetétele és szerepe a növényi indukált rezisztenciában 2001.06.22
Kunné Pluhár Zsuzsa mezõgazdaság A közönséges orbáncfû (Hypericum perforatum L.) morfológiai, produkcióbiológiai és kémiai variabilitása 2001.06.22
Mikulás Ildikó mezõgazdaság Környezetkímélõ szõlõtermesztési technológiák megvalósíthatósága rezisztens (Viktória gyöngye) fajtával 2001.06.22
Neményi András mezõgazdaság Különbözõ stressztényezõk hatása a Trachycarpus FortuneiWendl. fotoszintézisére 2001.06.22
Szabó Krisztina mezõgazdaság A kerti bezsalikom (Ocimum basilicumL.) és a szurokfû (origamum vulgare L. subsp. Hirtum (Link) letswaart) kémiai, morfológiai és produkcióbiológiai differenciáltságának feltárása 2001.06.22
Végváriné Kothencz Zsuzsa mezõgazdaság Szemzési, oltási módok és ezek eredményességét befolyásoló környezeti és szövettani tényezõk Acer és Quercus taxonoknál 2001.06.22
Gyõrfi Júlia mezõgazdaság A magyar gombatermesztés helyzete és a fejlesztés lehetõségei 2002.01.30
Hufnagel Levente mezõgazdaság Új cönológiai állapotleíró módszerek a rovartani monitorozásban 2002.01.30
Mohammad Asef Fowjhan mezõgazdaság Scale insects of fruit orchards in Afghanistan and Iran, importance for quarantine and possibilites of control 2002.01.30
Pál-Fám Ferenc mezõgazdaság A Mecsek hegység nagygombái 2002.01.30
Gegenwart Gizella növénytermesztési és kertészeti  A burgonyabogár Bacillus thuringiensisssp.Tenebrionis-szal és bálványfa kivonatokkal szembeni érzékenysége 2002.06.21
Hegedûs Attila növénytermesztési és kertészeti  Eltérõ érzékenységû növénytípusok élettani válaszai különbözõ stresszkörülmények között 2002.06.21
Kovács Szilvia növénytermesztési és kertészeti  Új génforrások felkutatása alma- és csipkebogyó nemesítéshez 2002.05.27
Ott Péter növénytermesztési és kertészeti  A korai indukált rezisztencia (EIR) és a hiperszenzitív reakció (HR) növényben lezajlódó folyamatainak és kölcsönhatásainak jellemzése 2002.05.27
Pólyáné Hanusz Borbála növénytermesztési és kertészeti  Az alany és a tõtávolság hatása 'Idared' almafák növekedésére és terméshozására, valamint az ültetvény teljesítményére 2002.06.21
Slezák Katalin növénytermesztési és kertészeti  Fehér termésû paprika sótürése 2002.06.21
Szalay Lázsló növénytermesztési és kertészeti  Kajszi- és õszibarackfajták fagy- és téltûrése 2002.06.21
Abdulmagid Saleh Zaghdani növénytermesztési és kertészeti  Effect of pre-spwing seed treatments for quality of cicumber, pepper, tomato and pea seed 2002.09.24
Eissa Ahmed Eissa El-Nemeesy növénytermesztési és kertészeti  Tissue culture, in vitro bud induction and transformation of bean (Phaseolus vulgaris L.) 2002.12.03
Gémesné Juhász Anikó növénytermesztési és kertészeti  In vitro androgenetikus és ginogenetikus módszerek alkalmazása haploid/hihaploid növények elõállítása zöldségnövényeknél 2002.09.24
Khadija Faraj Al-Arabi növénytermesztési és kertészeti  Novel antagonistic bacteria as prospective agents for the biocontrol of some plant bacterial diseases 2002.09.24
Némethy Zoltánné Uzoni Hanna növénytermesztési és kertészeti  Sárgarépajtáknál alkalmazott eltérõ termesztéstechnológiák hatása a beltartalmi értékekre 2002.09.24
Szénási Ágnes növénytermesztési és kertészeti  A Thrips tabaci Lindeman vektor hatékonyságát befolyásoló tényezõk 2002.12.03
Viczián Orsolya növénytermesztési és kertészeti  A Magyarországon elõforduló fitoplazmák molekuláris biológiai módszerekkel történõ meghatározása és tanulmányozása 2002.09.24
Egyházaskéri Böngyik Árpád növénytermesztési és kertészeti  Borszõlõfajták ökonómiai értékelése a dél-alföld tájkörzetben 2002.09.24
Tantos Ágnes növénytermesztési és kertészeti  Természetes növekedésszabályozó anyagok hatásának vizsgálata a növényi szövettenyésztésben 2003.05.04
Turiné Farkas Zsuzsa Angéla növénytermesztési és kertészeti  A szegfõ és a kála hidrokultúrás termesztése 2003.05.27
Gabi Géza növénytermesztési és kertészeti  A szõlõ-levélatka (Calepitrimerus vitis Nalepa) a Szekszárdi borvidéken 2003.12.16
Imrei Zoltán növénytermesztési és kertészeti  Kártevõ bogarak kémiai kommunikációja 2003.12.16
Balog Adalbert növénytermesztési és kertészeti  Mechanikai és növényvédelmi kezelések hatása holyva együttesekre (Coleoptera: Staphylinidae) gyümölcsültetvényekben 2003.12.16
Héjja Mariann növénytermesztési és kertészeti  Eltérõ eredetû borsfû /Satureja hortensis l./ populációk összehasonlító  értékelése 2003.12.16
Kapitány József növénytermesztési és kertészeti  Termesztés- és feldolgozás- technológiai elemek hatása a fûszerpaprika minõségére 2003.12.16
Kisné Fodor Lívia növénytermesztési és kertészeti  Nagygombák rendszertani, környezettani és társulástani vizsgálata a Szigetközben 2003.12.16
Seress Zoltán növénytermesztési és kertészeti  Növénytársítások hatása  zöldségfajok kártevõire 2003.12.16
Szász Attila növénytermesztési és kertészeti  Különbözõ kultúrnövények (repce, paprika és tojásgyümölcs) genetikai módosítását szolgáló szövettenyésztési módszerek kidolgozása és alkalmazása 2003.12.16
Lázár Zsolt növénytermesztési és kertészeti  Fenyõültetvények és fenyõelegyes erdõtársulások nagygomba világának ökológiai és cönológiai vizsgálata 2004.10.06
Krizbai László növénytermesztési és kertészeti  A patogénmentes gyümölcs szaporítóanyag-elõállítás certifikációs rendszerének továbbfejlesztése 2004.11.30
Tóthné Batiz Eszter növénytermesztési és kertészeti  Magyar nemesítésû és külföldi díszkörték fajtaértékelése és ivartalan szaporítása 2004.11.30

1995. január 1. és 2000. december 31. között fokozatot szerzettek

Név Tudományág Disszertáció/tézis címe Fokozatszerzés
napja
Buchalla Botond mezõgazdaság A padalin lebomlása tartósított élelmiszerekben 1995.09.25
Kristóf Lászlóné mezõgazdaság A karalábé felmagzását kiváltó tényezõk 1995.11.01
Ertseyné dr. Peregi Katalin mezõgazdaság A csiranövények másodlagos gyökerének szerepe, egye zöldségfajok vetõmagértékének meghatározásánál 1995.11.01
Lévai Péter mezõgazdaság Szárazkötészeti anyagok termesztése és felhasználása 1995.11.01
László Miklós mezõgazdaság A málnasarjak növekedését és fejlõdését befolyásoló endogén citokinenszintek 1995.11.01
Pálfiné Nagy Éva mezõgazdaság Nitrogén formák hatása a talaj-növény kölcsönhatás rendszerében a Fogopurum esculentum mönch,Rosmaring officialis ésChelidonium majus hatóanyag tartalmára 1996.02.02
Báló Borbála mezõgazdaság A szõlõ fotoszintézisét és vízháztartását befolyásoló környezeti tényezõk hatásának vizsgálata 1997.01.23
Sárdi Éva mezõgazdaság Az endogén formaldehid és egyes generátorainak tanulmányozása Fisarium oxisporum f. st. Niveum-mal fertõzött görögdinnye növényekben 1997.04.10
Stefanovitsné Bányai Éva mezõgazdaság Növénytaxonok azonosítása biokémiai módszerekkel 1997.04.28
Inántsy Papp Ferenc mezõgazdaság Télialma fajták növekedésszabályozásának biotechnikai és ökonómiai értékelése 1997.04.28
Domokos János mezõgazdaság Újabb eredmények az angelika termesztéstechnológiájának korszerûsítésében 1997.04.28
Neumayer Éva mezõgazdaság Védett és veszélyeztetett gyógynövény-populációk környezeti igényeinek feltárása, megõrzésük és szaporításul lehetõségei 1997.12.18
Barabásné Martos Júlia mezõgazdaság A vetõmagtételek minõsítése, az egyöntetûség mérése 1997.12.18
Balázs Klára mezõgazdaság Növényvédelmi tudományos tevékenység ismertetése 1997.12.18
Ferenczy Antal mezõgazdaság Sztochasztikus modellek és módszerek alkalmazása a kertészeti kutatásban 1997.12.18
Ripka Géza mezõgazdaság A díszfák és díszcserjék levéltetû- és atkafaunája 1997.12.18
Szalayné Ormai Magdolna mezõgazdaság Térinformatikai kutatási eredmények összefoglalása 1997.12.18
Bogya Sándor mezõgazdaság Pókegyüttesek szerkezeti és funkcionális vizsgálata almatermelésû gyümölcsökben  1998.09.08
Ferencz Árpád mezõgazdaság Üvegházi szegfûtermesztés munkaszervezési és ökonómiai értékelése 1998.09.08
Szendrák Erika mezõgazdaság   1998.09.08
Fehér Marianna mezõgazdaság   1998.12.16
Gerzson László mezõgazdaság Új, energiatakarékos, cserepes dísznövény, aTorenia fournieri Lind,  termesztésbe vonásának biológiai és technológiai összefüggései 1999.09.09
Kiss Márta Andrea mezõgazdaság Etil-oleát észter bioszintézisének vizsgálata rögzített biokatalizátorok alkalmazásával 1999.09.09
Molnár Péter mezõgazdaság A szõlõ talajuntsága 1999.09.09
Tóth Eszter mezõgazdaság Gyógynövénymagvak csírázását befolyásoló biológiai tényezõk és tárolási körülmények 1999.12.21
Ombódi Attila mezõgazdaság   2000.06.23
Simon Gergely mezõgazdaság A cseresznyetermesztés intenzitásának növelése "módosított Brunner-orsó" koronaformával különbözõ alanyokon 2000.06.23
Szlávik Szabolcs mezõgazdaság A kõzetgyapoton és a talajon termesztett paradicsom minõsége, a kálium-humát alkalmazásának lehetõségei 2000.06.23
Vas János mezõgazdaság Különbözõ csapdatípusok alkalmazásának lehetõségei fátyolka együttesek vizsgálatára 2000.06.23

 

magyar